Stämningsbilder från Ammerån 1995

Ammerån rinner ut i Indalsälven strax uppströms Hammarstrand. Detta är skogsbygder nära gränsen till Ångermanland. Vi fiskade på sträckan Överammer ned till en bit nedströms Färsån.

Man har infört minimimått och har fiskeförbud på vissa sträckor. Det bör medföra att medelvikten på fisken stiger och att fisket blir intressantare.

När vi var där 1995 hade man haft rekordhög vattenföring vid snösmältningen och vattnet var fortfarande vid midsommartid väldigt högt. Detta var ju inte så bra för flugfisket men vi fick några fina harrar. Det finns även öring i ån, även om det i första hand är för harrfisket ån är känd.

Dessutom träffade vi en björn som simmade över ån!

"Jag satt djupt försjunken i mina tankar. Hade nog suttit en halvtimme eller mer. Plötsligt fick jag se en björn som simmade över ån. Avdriften i den starka strömmen gjorde att björnen var på väg rakt mot mig. Jag fick en väldig fart upp i skogen! Jag förstod att jag varit mindre än tio meter från en björn! Efteråt har jag ångrat att jag fick så bråttom, jag hann ju inte se särskilt mycket av björnen."

Undrar du över var Ammerån ligger?
Klicka på kartan!
Länk till karta över Ammerån
ammerfors.gif ammerfors2.gif gustavfisk.gif utvadad.gif
utvadad.gif
 
Till Ingemar Ceicers hemsida.
Hem