Lite tips och tankar om öringfisket...


Nymffisket
Baetis nymf, en sån som på bilden, har fungerat bra. Nymfen har engelsmannen Oliver Edwards som upphovsman. Han använder Flexibody som fint avbildar insektskroppen. Bild på imitation av Baetis nymf
Att fiska med nymfer är ofta ett bra val. I år när det varit så högt vatten har jag ofta fiskat med nymf. Jag använder en teknik som går ut på att få ned flugan djupt och snabbt.

Jag använder en tafs, ungefär så lång som spöt, av monofil nylon. På tafsen klämmer jag fast små klumpar av sjungkmassa. 45 cm från flugan sitter första klumpen av tre. Dessa sitter med femton centimeters mellanrum. Sedan gäller det att med en lugn rörelse kasta uppströms. Det blir inga långa kast. Tafsen och högst ett par meter lina.

Ge nu noga akt på tafsen. Gör mothugg vid varje antydan till onaturlig rörelse. Tafsen kan stanna upp eller röra sig lite i sidled. Det underlättar betydligt om man har ett litet flöte eller "nappindikator" som vi flugfiskare kallar det.

Man skall ha så pass mycket tyngd på tafsen att man då och då fastnar i botten. Då vet man att nymfen går tillräckligt djupt.

Detta är en metod som jag lärt mig genom att läsa den utmärkta boken "Caddisflies" skriven av amerikanen Gary LaFontaine. Att metoden fungerar utmärkt även i Säveån vet jag för jag har en kompis som är duktig på detta fiske

Det härliga torrflugefisket!
När nattsländorna börjar kläcka kan man ha ett fint fiske med nattsländepuppor. När det blivit riktigt mörkt på kvällen börjar vakfesten. Stor fisk börjar visa sig i ytan. Det är nattsländepuppor som väcker intresset. Det hela brukar vara någon timme och det bästa fisket bara någon halvtimme.

Gör korta kast så att du har kontroll över fisket. Tafsen skall inte vara sträckt utan kurva sig så mycket som möjligt så flyter flugan längre utan att strippa. Öringen tar nästan bara när flugan flyter naturligt med strömmen.

Nu när det är mörkt kan du komma mycket närmare utan att skrämma fisken!

Jag brukar fiska nedströms och ha en till sju meter fluglina ute.

Bild på imitation av Nattsländepuppa "The Emergent Sparkling Puppa" Bästa fluga under detta fiske har för mig varit Gary LaFontaines flytande antronpuppa. ("The Emergent Sparkle Pupa.") Så här binder jag den:

  Material:

 • Krok Mustad 94840 eller liknande. (Använd inte för lätt krok, då välter flugan.)
 • Svart bindtråd
 • Gult antrongarn
 • Ull från harmask
 • Svart marabou
 • Hjorthår (Kroppshår från deer skinn.)

  Gör så här:

 1. Ta två bitar gult antrongarn. Kamma ut garnet så trådarna ligger skilda från varandra. Fäst i krokböjen så att bitarna pekar bakåt. En bit på översidan och en bit på undersidan.

 2. Dubba kroppen med en blandning av ull från harmask och gult antrongarn. Lika mycket av bägge.

 3. Vik fram antrogarnet på översidan och på undersidan. Försök att sprida garnet så att en oval kokong bildas runt kroken.

 4. Fäst antrongarnet med bindtråden. Det skall vare plats för hjorthåret.

 5. Klipp av några fibrer antrongarn. Dra dem bakåt. (De skall föreställa lös pupphud.)

 6. Bind in hjorthåret på ovansidan. En ganska liten mängd. Håren skall peka snett uppåt bakåt.

 7. Fäst in svart marabou där hjorthåret är fäst. Linda fram till krokögat. Fäst med bindtråden.

Till Ingemar Ceicers hemsida.
Hem