Fisket i Säveån.

Flugfiske i ett av södra Sveriges bästa öringvatten.

Öringfisket på denna sträcka av ån är mycket fint. Det är ofta svårfiskat och mängden småöring är inte så stor. Man har dock chans att få verkligt fin fisk. Förmodligen begränsar lekmöjligheterna antalet fiskar. Lekbottnarna växer igen p g a övergödning. Fiskesträckan ligger till stor del inom Säveåns natturreservat och är mycket vacker. Jag fiskar till största delen på sträckan som ligger i höjd med Stenkullen och upp till Floda. Fisket är öppet 15 maj till 31 augusti. Fiskekort säljs av Statoil i Floda och av Specialhörnan i Stenkullen. Fiskevård och tillsyn bedrivs av sportfiskeföreningarna i Floda och Stenkullen tillsammans med Fiskevårdsområdet.

Kolla in en film från Säveån! WMV
Uppföljaren! WMV
Keseforsen 2005-02-06 WMV

Bild på Säveån

Nu är det vår!

Till Ingemar Ceicers hemsida.
Hem